Healthcare management on the go thanks to the right software from Serviceware

Serviceware Resources

Digitaliseer de planning van gezondheidszorg

Demo aanvragen

Serviceware Resources modules

Prikpostplanning en digitale work orders

Het risiko op fouten bij het overtypen van informatie of het uitwisselen van documenten via e-mail, fax, of post kan geen zorgverlener zich tegenwoordig meer veroorloven. De werkprocessen in de gezondheidszorg worden toenemend digitaal, ook bij de bloedafname. In veel gebieden wordt al 100% van de huisartsorders digitaal verzonden. Bekijk hieronder de uitgebreide funktionaliteit van Serviceware Resources om uw processen te digitaliseren.

Dag- en routeplanning

Maak gemakkelijk een routeplanning voor bijvoorbeeld de ambulante bloedafnamedienst. Cliënten met een leverschema en beschikbare medewerkers (ingeschreven via de roostermodule) worden eenvoudig toegewezen aan een route. Het planbord ondersteunt vijf diensten en is zeer flexibel in te delen, waarbij elk medewerkerteam aan elk cliëntenteam kan worden gekoppeld. Het planbord controleert moeiteloos op eventuele overtredingen.

Multi Route Optimizer

De Multi Route Optimizer (MRO) is een geavanceerd planningsinstrument dat snel en efficiënt volledige routeplanningen kan genereren, rekening houdend met de behoeften van de cliënt, medewerker en organisatie. Deze krachtige module is bijzonder waardevol voor de ambulante bloedafnamedienst. Jaarlijks worden miljoenen afspraken gepland voor medische laboratoria en trombosediensten.

Weekplanning en inroosteren medewerkers

Voor stabielere zorg, zoals huishoudelijke verzorging, en het plannen van één-op-één zorg in de GRZ wordt het Resources Weekplanbord gebruikt. Dit bord biedt een nieuwe, grafische manier van plannen. Met 'drag 'n drop' kan een zorgblok eenvoudig op een medewerker worden geplaatst, waardoor de zorg direct is ingepland. Een eenvoudige planautomaat ondersteunt bij het plannen van grote hoeveelheden zorgmomenten. Met de roostermodule worden diensten aan medewerkers toegewezen. 

Prikpostplanning

Cliënten met een bloedafname-order kunnen een afspraak maken op een geschikt tijdslot bij een prikpost. Dit kan op twee manieren:
1. Via een eenvoudige website (widget) waar de patiënt zelf inlogt en een afspraak maakt. Het systeem geeft vervolgens geschikte data en tijden weer.
2. Via het afsprakenbureau van de opdrachtgever. Het bureau kan plannen op basis van de order of vanuit het betreffende spreekuur. De Planning Suggestion Engine (PSE) kan op basis van order en cliëntvoorkeuren automatisch een geschikt tijdslot aangeven.

Spreekuur- en groepsplanning en Locatiebeheer

De Spreekuurplanmodule zoekt actief naar geschikte cliënten voor een tijdslot of een geschikt tijdslot voor een cliënt. Het systeem geeft ook aan welke medewerker geschikt en beschikbaar is. In Resources kan men ook locaties en kamers beheren, bijv. ten behoeve van de groepsplanning, spreekuurplanning en ook de routeplanning. 

Leverschema's

Gebaseerd op zorgtoewijzing of indicatie kan worden bepaald op welke dagen, tijden, en hoe lang bepaalde zorg moet worden geleverd, inclusief gewenste competenties, voorkeursmedewerkers, en individuele cliëntwensen. Zorgmomenten kunnen ook eenvoudig worden geïmporteerd vanuit externe applicaties in Resources.

Protocolbeheer

Een protocol in Resources bestaat uit een verzameling leverschema's die als geheel aan een cliënt kunnen worden toegewezen en individueel worden aangepast. Met de Protocolbeheermodule kunnen bijvoorbeeld voor de GRZ specifieke zorgpaden worden gedefinieerd, zoals een intensief CVA-zorgpad van 3 weken. 

Notificaties en oproepbrieven

Stuur voor elke afspraak snel en veilig berichten via sms of e-mail of oproepbrieven per post. Inhoud en scenario's zijn zeer flexibel in te richten, bijvoorbeeld voor bevestiging en herinnering van afspraken. Serviceware integreert met diverse sms- en e-mailproviders om een betrouwbare levering te waarborgen. 

Dynamic Forms

Veel registraties vereisen het invullen van formulieren, vragenlijsten, of andere processtappen. Met Dynamic Forms kan voor elke service of product een specifiek formulier worden ontwikkeld. Zodra de registratie voor een bepaald product of service begint, opent zich een formulier met diverse velden en vragen die het registratieproces ondersteunen. 

Orderwidget

De aanvraag van een order verloopt digitaal, ingediend door de aanvrager zoals de huisarts of specialist. Ter plaatse worden de contactgegevens van de patiënt (e-mailadres en mobiele telefoonnummer) ingevoerd en geverifieerd. De opdrachtgever ontvangt dus digitale orders van diverse aanvragers en verschillende aanvraagsystemen. Deze digitale orders vormen een goede basis voor het maken van afspraken, bijvoorbeeld op een priklocatie. Het principe is dat alle orders, afkomstig van ZIS, HIS, Portavita of andere systemen, inclusief Zorgdomein, bij Resources terechtkomen.


Prikpostplanning - hoe het in de praktijk werkt

Met de Afsprakenplanning app maakt uw klant zelf via internet een afspraak met uw organisatie. Hiervoor heeft uw klant geen account nodig. Slimme algoritmes helpen om een passende locatie, datum en tijdstip voor de afspraak te vinden. Een bevestiging van de afspraak volgt per SMS en e-mail. Alle planningen (bijv. spreekuren) beheert u in Serviceware Resources. Zo behoudt u het overzicht en weten u en uw collega’s altijd en direct wat de bezetting is per locatie. 


Serviceware Resources app

Met de Serviceware Resources app heeft de uitvoerend medewerker direct toegang tot zijn of haar actuele planning en kan de geleverde zorg eenvoudig registreren met slechts enkele clicks. Registratie van zorg voor een niet-geplande cliënt en kantoortaken is ook mogelijk. Met een druk op de knop kunnen reiskilometers en -kosten worden berekend volgens de richtlijnen van de Belastingdienst. Geplande afspraken kunnen moeiteloos aan een collega (of terug aan de planner) worden overgedragen. 

De app is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

Android / iOS

Meer efficiëntie, minder fouten

Digitale processen hebben vele voordelen

Naast tijds- en kostenbesparing is de afname van het aantal fouten volgens de gebruikers van Serviceware Resources de belangrijkste reden om te investeren in een digitaal proces.

 

Tot 40% reductie op de plantijd
  • Plan alle uitstaande opdrachten in één keer weg met de Advanced Route Optimalization (MRO)
  • Rooster medewerkers automatisch in op diensten
  • Beheer regelmatig terugkerende afspraken in de leverschema module
Tot 20% kostenbesparing op de uitvoer van de routes
  • Minder kilometers, minder routes, minder CO2 uitstoot en brandstofverbruik
  • Minder verstoringen tijdens de rit
Gelijkblijvende productie bij 40% minder prikpostlocaties
  • Een veel snellere verwerking van de binnengekomen bloedbuizen, geen ‘aanmelding’ meer nodig bij het lab

 

Succesvolle implementaties in de gezondheidszorg

Atal Medial Logo - Medisch diagnostische centra.


"We zijn in staat om het risico op een infectie tot een absoluut minimum te beperken en we waarderen de verbeterde benutting van onze waardevolle faciliteiten."

Peter Smits
Manager Operations, Atalmedial

Certe Logo: Medische Diagnostiek & Advies – Zeker Voor Zorg.
Diagnostiek voor U.
Bernhoven Logo.

Online Demo

Boek een demo

Bekijk alle mogelijkheden die onze software voor prikpostplanning en digitale zorgplanning te bieden heeft.


Certificeringen